Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng này định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi với người sử dụng Amio App và các dịch vụ của Amio (sau đây gọi tắt là dịch vụ). Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng này, và điều khoản sử dụng được cập nhật theo khoản 8 bên dưới.
 1. Sự riêng tư

  Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi.

  1. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp.
  2. Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi cam kết không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu.
  3. Chúng tôi coi bảo mật là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu và luôn cố gắng hết sức đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

 2. Chia sẻ dữ liệu

  Bạn giữ quyền sở hữu với tất cả các nội dung đăng trên Amio. Thêm vào đó

  1. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin cung cấp cho Amio (thí dụ nội dung đăng tin, nội dung tài khoản). Bạn không được sử dụng các nội dung được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ (thí dụ logo, hình ảnh) mà không thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu để đăng trên Amio. Trong trường hợp chúng tôi có cơ sở để tin là các thông tin bạn chia sẻ trên dịch vụ Amio là không trung thực và không chính xác, chúng tôi có quyền không hiển thị nội dung trên dịch vụ Amio.
  2. Với các nội dung được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ, thí dụ như là hình ảnh và video cần có bản quyền, bạn cho phép chúng tôi có quyền đăng tải miễn phí các hình ảnh thuộc sở hữu của bạn trên dịch vụ đăng tin của Amio.
  3. Chúng tôi luôn chào đón phản hồi và các khuyến nghị của bạn và chúng tôi được sử dụng các góp ý và phản hồi của bạn để làm dịch vụ tốt hơn mà không phải trả phí cho bạn (cũng như là bạn không có nghĩa vụ mà tự nguyện góp ý phản hồi cho chúng tôi).

 3. An toàn

  Chúng tôi cố hết sức để đảm bảo tính an toàn của Amio nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối. Để giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho Amio, chúng tôi cần bạn đồng ý thực hiện các thao tác an toàn sau:

  1. Bạn cam kết không đăng các tin rác (spam) trên Amio.
  2. Bạn không thu thập các thông tin về người sử dụng hay các thông tin khác cung cấp bởi Amio bằng cách sử dụng các phương thức tự động như các chương trình lấy dữ liệu (thí dụ bots, spiders) mà không có sự cho phép của Amio.
  3. Bạn không được thực hiện các hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật trên Amio.
  4. Bạn không được tải lên các mã chương trình nguy hiểm.
  5. Bạn không được xin tài khoản đăng nhập hay truy cập tài khoản của người khác.
  6. Bạn không được đăng mạt sát hay có lời lẽ không phù hợp với bất cứ thành viên nào khác.
  7. Bạn không được sử dụng Amio để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi gian dối, các hành vi nguy hại.
  8. Bạn không được làm các hành động có thể làm nguy hại hay ảnh hưởng đến dịch vụ của Amio, thí dụ các tấn công mạng hoặc các hành động khác ảnh hưởng đến việc hoạt động của Amio.
  9. Bạn không được khuyến khích người khác vi phạm điều khoản sử dụng.

 4. Đăng ký và bảo mật tài khoản

  Người sử dụng Amio có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và chúng tôi cần sự trợ giúp của bạn để đảm bảo điều đó. Sau đây là một số cam kết bạn cần tuân thủ liên quan đến việc đăng ký và bảo mật tài khoản của bạn:

  1. Bạn không cung cấp các thông tin sai lệch hay tạo tài khoản cho ai khác ngoài bạn mà không được cho phép.
  2. Bạn không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
  3. Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn do vi phạm nội quy, bạn sẽ không tạo tài khoản khác mà không được chúng tôi cho phép.
  4. Bạn cập nhật thông tin tài khoản chính xác và mới nhất.
  5. Bạn không được chia sẻ mật khẩu, không được cho người khác sử dụng tài khoản, hoặc làm các hành vi mà có thể ảnh hưởng đến an toàn tài khoản của bạn.
  6. Bạn không được chuyển giao, bán, cho thuê tài khoản của mình cho người khác mà không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

 5. Bảo vệ quyền của người khác

  Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong muốn bạn cũng vậy.

  1. Bạn không được đăng nội dung hay thực hiện các hành vi trên Amio mà vi phạm quyền của người khác hay vi phạm luật pháp.
  2. Chúng tôi có thể loại bỏ các nội dung và thông tin bạn đăng trên Amio nếu chúng tôi có cơ sở để tin rằng chúng vi phạm điều khoản sử dụng này.
  3. Nếu chúng tôi loại bỏ nội dung đăng của bạn vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bạn tin rằng chúng tôi đã lầm lẫn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để phản hồi.
  4. Nếu bạn vi phạm sở hữu trí tuệ thường xuyên, chúng tôi có quyền vô hiệu tài khoản của bạn.
  5. Bạn không được sử dụng bản quyền hay thương hiệu của chúng tôi hay các dấu hiệu có tính tương tự có thể gây nhầm lẫn, trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
  6. Nếu bạn lấy thông tin của người sử dụng, bạn phải được sự cho phép của họ, và làm rõ rằng bạn chứ không phải Amio là người thu thập thông tin, và chia sẻ thông tin bạn lấy thông tin gì và bạn sẽ sử dụng như thế nào.
  7. Bạn không được đăng thông tin nhận dạng của ai khác hay các thông tin tài chính nhạy cảm trên Amio.

 6. Di động và các thiết bị khác

  1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí nhưng các dịch vụ cung cấp bởi nhà mạng như dịch vụ nhắn tin (message) và lưu lượng dữ liệu (data charge) sẽ bị nhà mạng tính phí như thường lệ.
  2. Trong trường hợp bạn mất số điện thoại liên lạc, bạn cần thông báo với chúng tôi trong vòng 48 tiếng để tránh việc tin nhắn gửi đến cho số điện thoại cũ của bạn.
  3. Bạn cho phép Amio sử dụng đồng bộ dữ liệu để đồng bộ hóa thông tin tài khoản.

 7. Thanh toán

  Nếu bạn thanh toán với Amio, bạn đồng ý với các điều khoản thanh toán trừ khi các điều khoản khác được áp dụng.

 8. Chỉnh sửa

  Chúng tôi sẽ thông báo với bạn khi chúng tôi cập nhật điều khoản sử dụng thông qua tin trong ứng dụng khi bạn đăng nhập.

  Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Amio sau khi chúng tôi thông báo cập nhật điều khoản sử dụng thì có nghĩa là bạn đồng ý với điều khoản sử dụng đã cập nhật.

 9. Chấm dứt tài khoản

  Nếu bạn vi phạm diều khoản sử dụng hay tạo ra các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn hay các nguy cơ về vi phạm pháp luật, chúng tôi có thể dừng cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng bảng tin khi bạn đăng nhập tài khoản.

 10. Tranh chấp

  DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ LÀ 'SẴN CÓ' VÀ 'KHẢ DỤNG'. AMIO KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM NÀO, TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA AMIO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN BỞI CÁC HƯ HỎNG, LỖI DỊCH VỤ, THƯƠNG TÍCH, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH, MẤT DỮ LIỆU, HAY BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO KHÁC. BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỊCH VỤ AMIO VỚI TẤT CẢ CÁC NGUY CƠ CÓ THỂ TIỀM ẨN VÀ QUYẾT ĐỊNH NÀY LÀ HOÀN TOÀN CỦA BẠN.

  Trong trường hợp có tranh chấp, bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Amio khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của Amio.

  Amio chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.